SASJA Antwerpen Jeugdbeleidsplan 2022 - 2023

Jeugdwerking, mission statement

De jeugdopleiding van SASJA Antwerpen is gefundeerd op vier pijlers :

 1. De ontwikkeling van de speler op fysiek vlak

 2. De ontwikkeling van de speler op technisch vlak

 3. De ontwikkeling van de speler op tactisch vlak

 4. Het bevorderen van het speelplezier en gezonde competitiegeest van de speler

Het is een opleiding die wordt gespreid over meerdere jaren, het volledige traject start bij de bewegingsschool (vanaf 3 jaar) en de groep Multimove (vanaf 5 jaar) en eindigt bij de U18.

Tijdens de opleiding zelf wordt de speler begeleid voor elk van de 4 pijlers volgens een vaste methodiek in de vier fases van Maslow :

 1. Onbewust niet kunnen

 2. Bewust niet kunnen

 3. Bewust kunnen

 4. Onbewust kunnen

mazlow

Begeleiden van de spelers vergt voor elke pijler en elke fase een weldoordacht plan van aanpak door verscheidene actoren, binnen en buiten de club, die de speler ondersteunen:

 • Trainers

 • Jeugdcel

 • Oudercomité

 • Bestuur

 • Ouders

 • Supporters/sympathisanten

 • Scheidsrechters

Jeugdwerking, een visie op de toekomst

SASJA Antwerpen wil een jeugdwerking uitgaande van een dubbele opleidingspiramide. Een dubbele piramide waar in de basis alle jongeren die handbal wensen te spelen, kunnen instappen en naar enerzijds eigen keuze en anderzijds talentdetectie, kunnen doorgroeien naar Tophandbal of recreatief handbal.

mazlow

Jeugdwerking, meer dan spelen alleen

Een volledige sportbeleving bestaat uit meer dan enkel het spelen op zich. Hiervoor biedt Sasja Antwerpen naast handbalopleiding, nog andere uitdagingen aan onze jeugdspelers die onontbeerlijk zijn voor totaal concept binnen het handbal.

 • Scheidsrechters

 • Trainers

 • Bestuurders

Het aanbieden van een zo volledig mogelijk gamma aan mogelijkheden binnen de club, heeft twee concrete doelstellingen :

 1. Doorstromen van jeugdspelers naar het Fanionteam van de club door

  • Opleiding

   • Aanleren van tactisch inzicht

   • Verfijnen van technische vaardigheden

   • Stimuleren van fysieke vaardigheden

  • Uitdaging

  • Talentdetectie en talentbegeleiding

 2. Binden van alle spelers aan de club voor, tijdens en na het handballen

  • Creëren van een totaalbeleving

   • Groepsgevoel bevorderen

   • Spelvreugde benadrukken

  • De club is meer dan de eigen ploeg

  • De club is meer dan trainen en competitie

Elke doelstelling zijn actor, elke actor zijn doelstelling

Om de mission statement uit voeren in de visie op de toekomst dient de jeugdwerking terug te vallen op verscheidene actoren.

Elke actor krijgt zijn doelstelling en missie, en elke doelstelling krijgt een of meerdere actoren gebaseerd op de pijlers.

De trainers en coaches staan in voor de ontwikkeling van de spelers op fysiek, technisch en conditioneel vlak. Drie pijlers voor de speltechnische ontwikkeling van de speler. Ze volgen hiervoor het jeugdopleidingsplan, waar per categorie de opleidingsdoelstellingen zijn uitgeschreven.

Ze gebruiken dit opleidingsplan om de trainingen voor te bereiden, te geven en op elkaar af te stemmen.

Het opleidingsplan is een addendum aan dit jeugdbeleidsplan.

Het opleidingsplan wordt jaarlijks bekeken door zowel de Technisch als de Administratief Jeugdcoördinator, up-to-date gebracht en besproken met de jeugdtrainers.

De jeugdcel bestaat uit de jeugdcoördinatoren, promotieverantwoordelijke, vrijwilligersverantwoordelijke en ploegbegeleiders. De jeugdcel ondersteunt de trainers en coaches op extra-sportief vlak en is verantwoordelijk voor de omkadering waarin de opleiding plaatsvindt. De leden van de jeugdcel zorgen ervoor dat de trainers en coaches hun focus volledig gericht kan blijven op de sporttechnische aspecten van de opleiding. Ze doen dit concreet door :

 • Het maximaal beperken van de administratieve taken van de trainers en coaches.

 • Het verzorgen van de communicatie naar

  • Ouders

  • Spelers

  • Trainers

  • Bestuur

 • Organiseren van een aantal zaken inherent aan de competitie

  • Zorgen voor de aanwezigheid van tafelofficials

  • Zorgen voor de aanwezigheid van (jeugd)scheidsrechters

  • Reservatie van de zalen

  • Coördineren van het transport bij wedstrijden op verplaatsing

  • Coördineren van de speelkalender

  • Begeleiden van de jeugdscheidsrechters

 • Organiseren van de trainingen

  • Reservatie van de zalen in de verschillende sporthallen

  • Zorgen voor geschikte en (bij voorkeur) gediplomeerde jeugdtrainers

  • Stimuleren van (nog) niet-gediplomeerde trainers om cursus te volgen

 • Zorgen voor het aansluiten van nieuwe spelers

 • Stimuleren van jeugdspelers (U16) om de cursus Jeugdscheidsrechter te volgen

 • Ondersteunen van de trainers bij het organiseren van een deelname aan een binnen- of buitenlands jeugdtornooi

 • Uitschrijven en indienen van subsidiedossiers

De jeugdcel kan terugvallen op het bestuur van de club, zowel voor het beheer van de financiën, als voor de zaken die wettelijk en statutair onder haar bevoegdheid vallen. Het bestuur draagt er zorg voor dat de ingediende subsidiedossiers juridisch juist worden ingediend en zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de verworven subsidies.

In samenspraak met de jeugdcel ziet het bestuur erop toe dat de aangevraagde zalen, materialen, e.d. door de externe partners op correcte wijze ter beschikking worden gesteld.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de synergie binnen de club, het draagt er zorg voor dat alle actoren binnen de club, zich lid voelen van dezelfde club.

Het oudercomité bestaat uit alle ouders en sympathisanten van de (jeugd)spelers. Het ondersteunt de jeugdcel in zijn werking. Het hoofddoel van het oudercomité is de empowerment van de ouders bij de club. Bekwame betrokkenheid van de ouders en in extenso de spelers ontstaat wanneer bestuur of jeugdcel taken kan toebedelen

 • Tafelofficial

 • Wasouders

 • Organisatie van kleine niet-sportieve evenementen, waarvan de opbrengst kan besteed worden aan de aankoop van materiaal of aangewend bij de deelname aan een buitenlands tornooi

  • Marsepeinverkoop

  • Fuif

  • Car Wash

  • ...

Pas wanneer de betrokkenheid van alle actoren volledig is, wordt de club meer dan een sportbeleving alleen. Dan zal elke actor voor, tijdens en na het handballen betrokken blijven bij de club.

mazlow