Aanspreekpunt Integriteit (API)

Wat?

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Waarom?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid.

Wie en op welk niveau?

Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de sporters zelf, dus dichtbij en zichtbaar. Een CLUB-API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn. Een FEDERATIE-API ondersteunt de Club-API en helpt en adviseert deze om zijn rol uit te bouwen, en neemt ook zelf initiatief.

Concreet

Indien je met een probleem zit, neem je best eerst contact op met onze club API. Bij Sasja is dat Kenny Claes. Hij is aangesteld door het bestuur en is opgeleid om binnen de club een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

Je kan Kenny aanspreken in de sportzaal of je kan hem een berichtje sturen op api@sasja-antwerpen.be. Dit email adres is vertrouwelijk en voor niemand anders toegankelijk.

Indien je liever niet met Kenny spreekt, om welke reden dan ook, dan mag je ook direct contact opnemen met de Federatie-API's. Dat zijn Heidi Frans en Janneke Van Megen en ze zijn bereikbaar op api@handbal.be of 0494/845161 (Heidi).

Voor dringende gevallen die onmiddellijke hulpverlening vereisen, contacteert u nog altijd de hulpdiensten op 101 en 112. Verder kan u ook terecht op het nummer 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling, op werkdagen van 9u00 tot 17u00.