Wat wordt verwacht van jeugdspelers, ouders van jeugdspelers en Jeugdbegeleiders

Categorieën

 • Pagadders- U10 (°2007 - °2008 - (°2009))

  • Spelers van 7 tot 9 jaar
  • Spelen nog geen competitie, maar nemen geregeld deel aan tornooitjes, de data worden op voorhand meegedeeld
  • De oudsten kunnen door trainer/coach doorgeschoven worden naar Welpen
   • Permanent
   • Wedstrijd per wedstrijd
  • De nadruk daarbij ligt op spelplezier.
  • Trainer
   • Gert Jan Mathijs / Rilke Janssens
   • Inge Servaes
  • Training
   • Woensdag 14:30 tot 16:00 uur Sportschuur
 • Welpen : U12 (°2005 – °2006)

  • Spelers van 10 tot 12 jaar
  • Spelen wekelijkse regionale competitie
   • De wedstrijdjes bestaan uit 3 setjes van 15 minuten. Na elk setje wordt de stand terug op 0-0 gezet.
   • Omdat ze met vrij veel zijn, worden de thuiswedstrijden vooraf gegaan door een oefenwedstrijdje. Zo krijgt iedereen speelkans en kunnen nieuwe handballers rustig wennen aan het wedstrijdgebeuren.
  • 2de jaars welpen kunnen door trainer/coach doorgeschoven worden naar de Pupillen
   • Permanent
   • Wedstrijd per wedstrijd
  • •Trainer
   • Jos Riské
   • Carl Bakx
  • Training
   • Dinsdag van 18:00 tot 19:30 uur in Sporthal Notelaer
   • Woensdag van 14:30 tot 16:00 uur in Sporthal Notelaer
   • Donderdag van 17:15 tot 19:00 uur in Sporthal Kiel
 • Pupillen : U14 (°2003 – °2004)

  • Spelers van 13 tot 14 jaar
  • Spelen wekelijkse regionale competitie
   • Zij spelen 2 keer 25 minuten.
   • De groep is opgesplitst in Sasja 1 en Sasja 2.
   • Beide ploegen spelen in Regio Noord. Na deze competitie worden de ploegen van Regio Noord en Regio Zuid opnieuw ingedeeld. De best gerangschikte ploegen spelen de play-offs, de andere ploegen spelen de play-downs.
  • Trainer
   • Sven Peeters
   • Johannes Verhoeven
   • Henri Stienen
  • Training
   • Dinsdag van 18:00 tot 19:30 uur in Sporthal Notelaer
   • Woensdag van 14:30 tot 16:00 uur in Sporthal Sorghvliedt
   • Donderdag van 17:15 tot 19:00 uur in Sporthal Kiel
 • Miniemen : U16 (°2001 – °2002)

  • Spelers van 15 tot 16 jaar
  • Spelen wekelijkse competitie in de regio Antwerpen-Brabant.
   • •Bij de miniemen (jongens en meisjes) wordt de competitiegeest al wat belangrijker.
   • Maar het blijft natuurlijk essentieel om veel plezier te maken.
  • Trainer
   • Nick Bertels
   • Roland Jacobs
  • ​​​​​​​Training
   • ​​​​​​​Maandag van 18:00 tot 20:00 uur in Sporthal Notelaer
   • ​​​​​​​​​​​​​​Woensdag van 15:30 tot 17:00 uur in Sporthal Sorghvliedt
   • Donderdag van 18:00 tot 19:30 uur in Sporthal Sorghvliedt
 • ​​​​​​​​​​​​​​Kadetten - J18 (°1999 - °2000)

  • ​​​​​​​Helaas hebben we dit jaar geen volledige kadettenploeg. Onze jongens spelen dit jaar samen met de kadetten van Uilenspiegel om het competitieritme te behouden.

  • Ze trainen afwisselend met Uilenspiegel en met onze miniemen. 

  • Onze Kadetten spelen competitie in de regio Antwerpen-Brabant.

  • Trainer

   • Nick Bertels

  • Training

   • Maandag van 18:00 tot 20:00 uur in Sporthal Notelaer

 • ​​​​​​​​​​​​​​Start trainingen

  • ​​​​​​​De trainingen voor miniemen zijn reeds gestart

  • De trainingen voor welpen en pupillen starten de week van 5 september 2016 (donderdag 8 september onder voorbehoud)

  • De trainingen voor pagadders starten de week van 12 september 2016

Jeugdwerking bij SASJA Antwerpen

 • CEL Jeugd

  • Bestaat uit
   • 2 of 3 jeugdcoördinatoren
   • Jeugdverantwoordelijke
  • Vertegenwoordiger Trainers
  • Doel
  • Organiseren van het jeugdbeleid bij SASJA Antwerpen
  • Ondersteunen van de trainers, ploegafgevaardigden en tafelsecretaris/tijdswaarnemer
  • Organiseren en coördineren van extra-sportieve evenementen
  • Is intermediair tussen bestuur – jeugdafgevaardigden en trainers/coaches
  • Draagt zorg voor
   • Het bijhouden van de kalender en deelt dit mee aan spelers en ouders
   • De aanwezigheid van scheidsrechters tijdens thuiswedstrijden
   • Communicatie naar ouders en spelers
  •  Regelmatige vergaderingen, alle ouders, trainers en ploegafgevaardigden welkom
 • Jeugdcomité

  • Bestaat uit
   • Iedereen die wenst betrokken te worden bij de jeugdwerking
   • Alle ouders van (jeugd)spelers
   • Alle grootouders van jeugdspelers
   • Alle sympathisanten
  • Doel
   • Helpende hand
   • Ondersteuning trainers/coach
  • Verschillende rollen
   • Ploegafgevaardigde
   • Tafelsecretaris/tijdswaarnemer
   • Losse helper

Algemeen

 • Wij vragen dat de ouders hun zoon of dochter begeleiden om samen te zorgen dat hetgeen van jeugdspeler verwacht wordt, in orde is.  Het spreekt voor zich dat voor jonge spelers meer begeleiding nodig is dan voor oudere spelers.
 • Sasja tracht een kwaliteitsvolle opleiding in handbal te geven, maar kan dit niet alleen.  We hebben hierbij de hulp nodig van de ouders.
 • Daarom zullen hieronder enkele kleine taken staan beschreven, waarvan we vragen of enkele ouders deze voor zich willen nemen.  Op die manier kunnen de trainers zich meer focussen op het sportieve.
 • De opleiding bestaat niet alleen uit trainen, ook wedstrijden horen bij het opleidingstraject.  Het is daarom belangrijk dat de spelers ook komen naar de wedstrijden waarvoor ze geselecteerd zijn of voor de pagadders deelnemen aan de tornooien.
  • Spelplezier en beleving is bij de pagadders, welpen en pupillen prioritair op resultaten. Pas vanaf de miniemen worden de resultaten belangrijker, hoewel het spelplezier blijft primeren.
  • Spelers hebben geen vaste positie en zullen opgesteld worden op verschillende posities om hen polyvalenter te maken.
 • Enkel positief supporteren
 • Bij opmerkingen of vragen bespreek je deze apart met de coach of trainer
 • Discipline is onontbeerlijk om een goede sporter te worden
  • Op tijd komen
  • Verwittigen
  • Regelmatig komen
  • Afspraken nakomen
  • Handbal is een ploegsport
  • Kom je ploeg aanmoedigen als je zelf niet kan spelen (door bv een blessure)
  • Organiseer met discipline dat je kan komen trainen en op de wedstrijden aanwezig kan zijn.

​​​​​​​Speler (met ondersteuning v/d ouders)

 • Spelers verschijnen op tijd
  • Op de trainingen
  • 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanmelden bij de ploegafgevaardigde
 • Welpen/pupillen trachten op regelmatige basis minimaal 2 maal per week te trainen.  De miniemen en kadetten 3 maal per week.
 • Spelers hebben de juiste uitrusting bij
  • Juist sportschoeisel
  • Douchegerief : na elke wedstrijd wordt door iedereen een douche genomen.
  • Kledij voor na de wedstrijd
 • Draagt zorg voor het hem toevertrouwd materiaal
  • Ballen bij einde training / opwarming / wedstrijd in de zak
  • Wedstrijdtenues in de zak, vuile en propere gescheiden.
 • De laatste die de kleedcabine verlaat 
  • Controleert of niemand iets vergeten is.
  • Neemt de zak met tenues mee en geeft deze aan de ploegafgevaardigde
 • Verwittigt de coach/trainer als hij niet kan komen trainen of naar een wedstrijd kan komen
 • Verwittigt de ploegafgevaardigde bij vervoersproblemen naar een uitwedstrijd
 • Meldt op voorhand aan de trainer dat hij gekwetst is.
  • Indien een taping dient aangebracht te worden
   • Best zelf tape meebrengen
   • Vroeger komen en trainer verwittigen
 • Jeugdscheidsrechters
  • Vanaf miniemen kan een speler jeugdscheidsrechter worden, mits het volgen van een cursus.

​​​​​​​Betrokkenheid van de Ouder

 • Begeleidt zijn /haar zoon of dochter, zodanig dat ze
  • op tijd verschijnen
  • Maximaal kunnen deelnemen aan wedstrijden en trainingen
 • Spelers hebben de juiste uitrusting bij
  • Juist sportschoeisel
  • Douchegerief : na elke wedstrijd wordt door iedereen een douche genomen.
  • Kledij voor na de wedstrijd
 • de coach/trainer wordt verwittigd als hij niet kan komen trainen of naar een wedstrijd kan komen.
 • Verwittigt de ploegafgevaardigde bij vervoersproblemen naar een uitwedstrijd en tracht samen een oplossing te vinden.
 • Wassen van tenues
  • Wij vragen aan de ouders van de spelers dat iedereen enkele keren de tenues meeneemt naar huis en deze wast.
  • Als iedereen dit doet, dient iedereen dit maar 1 of 2 maal per seizoen te doen.
 • De ploegafgevaardigde maakt een lijst op wie de tenues meeneemt en wast.
  • De tenues worden de volgende wedstrijd terug meegebracht of bij de woensdagtraining voor de miniemen.
  • Ontbrekende tenues worden gemeld aan de ploegafgevaardigde.
 • Vervoer
  • Spelers vervoer aanbieden die niet op de wedstrijden geraken.

Tijdwaarnemer/Secretaris

 • Tijdens elke wedstrijd dient de wedstrijdtafel bemand te worden
  • Bij thuiswedstrijden een tijdswaarnemer
  • Bij uitwedstrijden een secretaris
 • Zij staan in voor het invullen van het wedstrijdblad en het beheer van de chronometer tijdens de wedstrijd.
 • Geen grondige kennis van de spelregels vereist
 • SASJA Antwerpen zorgt voor een opleiding op donderdag 15 september om 19:30 uur in Sporthal Sorghvliedt
 • Komt niet tussen in de sportieve lijn van de ploeg

Ploegafgevaardigde

 • Staat in voor de administratie rond een bepaalde ploeg
 • Vult het wedstrijdblad in na overleg met de trainer/coach.
 • Scant het wedstrijdblad in en mailt dit naar AVB
 • Zorgt dat de tenues
  • Op de wedstrijden zijn
  • Na de wedstrijden volledig zijn
  • Meegegeven worden om te wassen volgens een beurtrol
 • Bemiddelt om vervoer te regelen voor spelers die niet op de wedstrijd raken.
 • Komt niet tussen in de sportieve lijn van de ploeg
 • Engagement voor 1 seizoen

​​​​​​​Trainer / coach

 • Geeft trainingen aan de spelers
 • Zet de sportieve lijnen uit
 • Deelt in samenspraak met de coach de ploegsamenstelling mee aan de ploegafgevaardigde
 • Bepaalt de opstelling van de ploeg
 • Noteert de aanwezigheden van de spelers op trainingen en wedstrijden

Communicatie

 • Nieuwe Website
  • www.sasja-antwerpen.be
  • Menu-item Jeugd
  • Per leeftijdscategorie
  • Algemeen (trainingen – trainers)
  • Nieuws
  • Kalender van AVB
  • Rangschikking
  • Menu-item Kalender
   • Google calender
   • Toevoegen aan je smartphone mogelijk per ploeg
 • Facebookgroepen: KV Sasja Jeugd, KV Sasja Miniemen
 • Nieuwsbrieven
 • Mail